9. tammi, 2022

Kirpunvapa Instagramissa

Erämaassa taphtuu paljon.